Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Logo

phone (+30) 693 2767055

Επικοινωνία - Humanology Center

Η Πρώτη Συνεδρία

Humanology Center

Μιχαήλ Καρπαθίου

Η Πρώτη Συνεδρία

Τι να περιμένω από την πρώτη συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση αποτελεί τη βάση για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί, καθώς θέτει τους άξονες που θα κινηθεί η διαδικασία μέσα στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης.
Στόχο έχει να γίνει μια σφαιρική εκτίμηση της ψυχοσωματικής κατάταξης του ατόμου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη βάση για γρήγορα και σταθερά αποτελέσματα.
Μέσα από τη διαδικασία γίνεται εκτίμηση με τις παρακάτω μεθόδους:
Σωματική ψυχοθεραπεία
Συστημική φαινομενολογία
Ψύχο γενετικό σύστημα
Ψυχοθεραπεία Gestalt
Κινεζική Ιατρική
Γνωστική Ομοιοπαθητική
Βιο συντονισμός
Φυτό θεραπεία
Λίθο θεραπεία
Νεύροφυτοθεραπεία

Humanology Center

Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας