Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Logo

phone (+30) 693 2767055

Επικοινωνία - Humanology Center

Γνωστική ομοιοπαθητική

Humanology Center

Μιχαήλ Καρπαθίου

Γνωστική ομοιοπαθητική

Γνωστική ομοιοπαθητική εκλαμβάνει τον άτομο ως ένα μοναδικό ψυχο-διανοητικό- σωματικό σύνολο, που πρέπει να αντιμετωπιστεί σφαιρικά. Βασίζεται στην αναζήτηση του προσωπικού τρόπου με τον οποίο ο ασθενής βιώνει την πραγματικότητα, στη διερεύνηση της σχέσης του με τον εαυτό του και με τους άλλους.

Η γνωστική ομοιοπαθητική και είναι μία ευρύτερη προέκταση της κλασικής ομοιοπαθητικής με βασικό προστιθέμενο διαγνωστικό εργαλείο την ψυχοθεραπεία και παράλληλα και συνδυαστικά με τις άλλες προσεγγίσεις του humanology έχει επαναστατικά, γρήγορες, και θετικές αλλαγές πάνω στον ψυχισμό του ατόμου .

Humanology Center

Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας