Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Logo

phone (+30) 693 2767055

Επικοινωνία - Humanology Center

Συμβουλευτική στην Πυθαγόρεια αριθμολογία

Humanology Center

Μιχαήλ Καρπαθίου

Συμβουλευτική στην Πυθαγόρεια αριθμολογία

Μέσα από την Πυθαγόρεια Αριθμολογία μπορείς:

• Να ανακαλύψεις ποια μαθήματα ήρθες για να μάθεις σε αυτήν την ζωή σου στην γη
• Να κατανοήσεις όσα έχουν συμβεί στην ζωή σου
• Να ενισχύσεις την διαίσθηση σου
• Να ανακαλύψεις τι λαχταράς στα βάθη της ψυχής σου
• Να βρεις κατεύθυνση και σκοπό στην ζωή σου
• Να αναγνωρίσεις  τα ιδιαίτερα χαρίσματα και ταλέντα σου τα όποια θα σου επιτρέψουν να εκπληρώσεις το πεπρωμένο σου.

Humanology Center

Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας