Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Logo

phone (+30) 693 2767055

Επικοινωνία - Humanology Center

Συμβουλευτική στη σωματική ψυχοθεραπεία

Humanology Center

Μιχαήλ Καρπαθίου

Συμβουλευτική στη σωματική ψυχοθεραπεία

Η Συμβουλευτική στην Σωματική Ψυχοθεραπεία είναι σήμερα μια από τις ευρύτερα διαδεδομένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, που αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ολιστικά, δηλαδή, ως ένα σύνολο από Νοητικές,  Συναισθηματικές και Σωματικές λειτουργίες. Σε μια μόνιμη αλληλοεπίδραση μεταξύ τους, το σώμα γίνεται ο πρωταγωνιστής στην διαδικασία αυτή που αντικατοπτρίζει την ψυχική κατάσταση του ατόμου, δίνοντάς μας πολύτιμες πληροφορίες καθώς το σώμα γίνεται ο καθρέπτης της ψυχής. Ο ψυχίατρος και ψυχαναλυτής Βίλχελμ Ράιχ ήταν μαθητής του Φρόιντ και θεωρείται ο πατέρας της Σωματικής Ψυχοθεραπείας.

Humanology Center

Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας