Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Logo

phone (+30) 693 2767055

Επικοινωνία - Humanology Center

Ψυχοθεραπεία Gestalt

Humanology Center

Μιχαήλ Καρπαθίου

Ψυχοθεραπεία Gestalt

Η θεραπεία Gestalt αναπτύσσεται σταθερά τα τελευταία 50 χρόνια σε όλο τον κόσμο. Στην θεραπεία Gestalt το σύμπτωμα ενός ατόμου θεωρείται ατομικός τρόπος έκφρασης και το κάθε σύμπτωμα αντιμετωπίζεται με σεβασμό . Η Gestalt ενθαρρύνει το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να τον αποδεχθούμε και να διασχίζουμε την γέφυρα από την ‘αυτογνωσία του εαυτού μου’ στο ‘είμαι ο εαυτός μου’. Αυτό συμβαίνει μέσα από την ολοκληρωτική αποδοχή, σε αντιδιαστολή με το να προσπαθούμε να αλλάξουμε ώστε να συμβιβαστούμε με διάφορες νόρμες - ατομικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές, ηθικές, θρησκευτικές, ή πολιτικές.

Humanology Center

Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας