Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Logo

phone (+30) 693 2767055

Επικοινωνία - Humanology Center

E.M.D.R. Creative natural flow therapy

Humanology Center

Μιχαήλ Καρπαθίου

E.M.D.R. Creative natural flow therapy

CREATIVE NATURAL FLOW THERAPY EMDR

Το EMDR αποτελεί μια πρωτοποριακή μέθοδο θεραπείας τραύματος και συντίθεται από στοιχεία της ψυχοθεραπείας Γκεστάλτ, της Σωματικής ψυχοθεραπείας, της γνωσιακής, της ψυχοδυναμικής και της προσωποκεντρικής προσέγγισης.

Ο θεραπευμένος εξαλείφει τα δυσλειτουργικά πρότυπα πεποιθήσεων, συναισθημάτων και  σωματικών συμπτωμάτων και τα αντικαθιστά με νέα θετικά μοτίβα συμπεριφοράς για το μέλλον, δημιουργώντας έτσι μια ξεκάθαρα ισχυρή βάση για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας. Εφαρμόζεται σε στρεσογόνες καταστάσεις όπως πόλεμος, φυσική καταστροφή, βιασμός, σωματική ή λεκτική κακοποίηση, βία, πένθος, ασθένεια, κρίσεις πανικού, φοβίες, τραυματικά γεγονότα.

Humanology Center

Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας