Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Logo

phone (+30) 693 2767055

Επικοινωνία - Humanology Center

Systemic Matrix

Humanology Center

Μιχαήλ Καρπαθίου

Systemic Matrix

Μέσα από την θεραπεία SYSTEMIC MATRIX θα ανακαλύψεις μία  μέθοδο προσωπικής ανάπτυξης  η όποια θα δημιουργήσει την εξαιρετικά  δυνατή  βάση για

1) Διάγνωση των ασυνείδητων κινήτρων που καθορίζουν την ζωή σου
2) Συνειδητοποίηση της παρούσας κατάστασης   μέσα από μια καθαρά βιωματική μέθοδο.
3) Κάθαρση από κάθε περιοριστικό παράγοντα.
4) Αναπρογραμματισμό με εστίαση  στην Λύση για ένα ακαταμάχητο μέλλον.

Το SYSTEMIC MATRIX  υπάγεται σε  επιστημονική έρευνα της οποίας τα πρώτα δεδομένα έχουν μια εξαιρετικά  θετική βάση. Η έρευνα γίνεται πάνω στο πρότυπο του International Systemic Constellations Association

Humanology Center

Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας